Logo

Özak işçilerinin aylarca süren direnişini ve taleplerini hiçe sayan Levi’s’ı teşhir ediyoruz

by admin

LEVİ’S’ SÖZÜNÜ TUTMADI 

İŞÇİ VE SENDİKA DÜŞMANI ÖZAK TEKSTİL’LE İŞBİRLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Levi’s, kendi tanımıyla dünyanın en büyük giyim şirketlerinden biri ve jean sektöründe dünya lideri. Dünya çapında 500 mağazayla 100’den fazla ülkede satış yapıyor. Dünya üzerinde üretim yaptığı her yerde işçi haklarına, doğaya saygılı olduğu; ürünlerinin sömürü içermediği imajını pazarlayan Levi’s gerçekte aylarca sendikal hakları için, insanca ve onurlu yaşama koşulları için direnen Özak Tekstil işçilerine sırtını dönmüş; işçilere yönelik tüm baskı, tehdit ve hakaretlerine rağmen Özak patronu ile birlikte hareket etmiştir.

Özak Tekstil işçileri Öz İplik-İş sendikasının örgütlü olduğu fabrikada, ağır ve fazla çalışma saatleri, yemeklerin kötü olması, işçilerin molalarına müdahale, işçilerin olağan üretimin kat kat fazlasını üretmeye zorlanması, kadın işçilere yönelik özel hayatın paylaşılması tehdidi, işçilerin tazminatsız işten atılması, Öz iplik-İş temsilcilerinin patrona işçileri fişlemesi gibi yıllardır devam eden sorunlara maruz kalmıştır. Yaşanılan sorunlara karşı işçilerin yanında olması beklenen sendika patronla işbirliği yapmış, işçileri işten atmakla tehdit etmiş ve mobbing uygulamıştır. Bu süreçte patron yanlısı sarı sendikadan kurtulmak isteyen işçiler, bağımsız bir sendika olarak mücadelemizi sürdürdüğümüz Birtek-Sen çatısı altında örgütlenmiştir. 750 kişinin çalıştığı fabrikada 545 işçi üyemiz olmasına rağmen sendika değişikliği sebebiyle patron ve Öz İplik-İş endikasının baskıları, tehdit ve hakaretleri artmış, işçiler Birtek-Sen’den istifaya zorlanmıştır. Nihayetinde diğer işçilere gözdağı olması amacıyla 27 Kasım’da ilk işten çıkarma olayı gerçekleşmiştir. İş arkadaşlarının işten çıkarılmasına ve sendika seçme özgürlüklerinin engellenmesine karşı 400’e yakın işçi iş bırakma eylemi gerçekleştirmiştir. 400 civarı işçi Özak yetkilileri tarafından sırf sendika seçme özgürlüklerini kullandıkları için işten atılmıştır. Bu onurlu direniş jandarma müdahalesine, valilik yasaklarına, gözaltılara rağmen 80 gün boyunca devam etmiştir.

İşçilerin yaşadığı hak ihlalinin giderilmesi için direnişin başından itibaren diyalog kanalları oluşturulmaya çalışılmıştır. Özak Tekstil Levis’ın doğrudan tedarikçisi konumundadır ve Urfa’daki fabrika yalnızca Levi’s’a üretim yapmaktadır. Bu sebeple sorunun çözülmesi için doğrudan muhatap alınan Levi’s’a çağrılar yapılmış, işçilerin yaşadıkları hak ihlalleri delilleriyle markaya aktarılmıştır. Gerek sendikamız tarafından gerek uluslararası bağımsız ve tarafsız kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlar Levi’s’a iletilmiştir.

Marka işçilerin işe iade edilmesi, işçilerin sendika seçme hakkının tanınması taleplerimizin Özak Tekstil işvereni tarafından kabul edilmesi için sorumluluk alacağına, aksi takdirde Özak ile olan ilişkilerini tamamen keseceklerine dair taahhütte bulunmuştur. Ancak dört ayı aşkın geçen süre  sonunda Levi’s’ın Özak ile ilişkilerine devam etme kararını açıkça deklare ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

İşten atılan işçilerin işe iade edilmediği, işçilere uygulanan kara liste uygulamasının hala devam ettiği, birçoğunun işsiz olduğu, kalanının da güvencesiz çalışma koşullarına mahkumedildiği apaçık ortadayken; işçilerin maruz kaldığı hak ihlalleri giderilmemiş, fabrikadaki üyemiz işçiler sendikadan istifa etmeye zorlanmışken sözde işçi haklarına duyarlı markanın bu durumu göz ardı etmesini kabul etmiyoruz.

Levi’s’a uluslararası sorumluluklarını hatırlatarak; Özak işçilerinin yaşadıkları hak ihlallerini gidermeleri için harekete geçmeye, işçilerin işe iadesi, sendika seçme haklarının tanınması, işsiz geçen sürelerin ücretlerinin ödenmesi, işe alınmayan ya da dönmek istemeyen işçilere sendikal tazminat ödenmesi için adım atmaya, aksi takdirde taahhüt edildiği şekilde Özak Tekstil/Kübrateks ile ilişkilerini kesmeye çağırıyoruz.

Onurlu bir yaşam için direnen işçilerin haklarının gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Bu sebeple uluslararası duyarlı kamuoyunu, dost kurumları, sendikaları bu konuda destek olmaya, Levi’s’ın bu işçi düşmanı tutumunu protesto etmeye ve mağazaları önünde eylem yapmaya davet ediyoruz.

Dayanışmayla.

Birleşik Tekstil Dokuma Ve Deri İşçileri Sendikası

BİRTEK-SEN

Diğer Yazılar